Ploché kolektory

Solární systémy TWI

jsou technicky a výkonově sladěné soustavy určené pro efektivní zisk a zužitkování slunečního tepla v domácnostech a komerčních objektech. Základním požadavkem redukce energetických nákladů Vaší domácnosti je volná nestíněná, jižně orientovaná plocha k instalaci kolektorů.

Základem solárního kolektoru je plochý, měděný absorbér typu FlatWing s galvanicky nanášenou selektivní vrstvou. Tato špičková technologie (absorbce α=95%, emise ε=5%) v kombinaci se speciálním bezpečnostním sklem s nízkým obsahem oxidu železa zajišťuje maximální prostup slunečního zařízení a využití η až 75% ( podloženo certifikátem ISE Freiburg, SRN). Kolektory mají integrované kompenzátory a jsou vysoce odolné proti povětrnostním vlivům. Tepelné ztráty jsou minimalizovány použitím minerální vlny tloušťky 70 mm s vysokou hustotou . Kolektory se umisťují nad střešní krytinu nebo mimo dům.Solární kolektory Buderus

Buderus poskytuje možnost montáže na šikmou či plochou střechu, stěny budov, zabudování do střechy, nebo dodatečné montáže.

Firma Buderus nabízí v ČR celkem dva systémy. Všem společná je účinná přeměna dopadající sluneční energie zvlášť povrchově upravenými absorpčními plochami a dlouhá životnost daná vysokým kvalitativním standardem firmy Buderus. Všechny solární kolektory jsou vyrobeny z trvanlivých a snadno recyklovatelných materiálů odolávajících ultrafialovému záření.Kolektor Logasol SKE 2.0

Deskový atmosférický solární kolektor vhodný pro montáž na střechu ideální pro ohřev teplé vody.
 • volitelná montáž svisle nebo vodorovně
 • výkon kolektoru překračuje limity německého podpůrného programu
 • zhotoven z vysoce jakostních recyklovatelných materiálů
 • lze kombinovat z různými zásobníkovými ohřívači např. Logalux SM, SL nebo PL
 • komplexní systémové řešení s optimálně sladěnými komponenty
 • biologicky odbourávatelná, zdraví neohrožující teplosměnná solární látka s vysokou teplotní stabilitou (směs glykolu a vody)

Kolektor Logasol SKN 3.0

Deskový atmosférický solární kolektor vhodný pro montáž na střechu nebo plochou střechu. Kolektor je opatřen tvrzeným bezpečnostním sklem s vysokou světelnou propustností.
 • hermeticky uzavřený atmosférický solární kolektor
 • celoroční využití díky malé konvekční ztrátě a vysoce selektivnímu povrchu absorbéru
 • volitelná montáž svisle nebo vodorovně
 • výkon kolektoru překračuje limity německého podpůrného programu
 • zhotoven z vysoce jakostních recyklovatelných materiálů
 • lze kombinovat z různými zásobníkovými ohřívači např. Logalux SM, SL nebo PL
 • komplexní systémové řešení s optimálně sladěnými komponenty
 • biologicky odbourávatelná, zdraví neohrožující teplosměnná solární látka s vysokou teplotní stabilitou (směs glykolu a vody)

Kolektor Logasol SKS 4.0

Deskový vakuovaný solární kolektor vhodný pro montáž na střechu nebo plochou střechu. Náplň inertního plynu snižuje tepelnou ztrátu kolektoru na minimum a zároveň umožňuje maximální využití sluneční energie.
 • vakuovaný solární kolektor s náplní inertního plynu - argonu
 • volitelná montáž svisle nebo vodorovně
 • lze kombinovat z různými zásobníkovými ohřívači např. Logalux SM, SL nebo PL
 • dvojitý meandr s měděným celoplošným absorbérem zajišťují maximální využití sluneční energie
 • rám kolektoru s kompozitních materiálů
 • hermetické uzavření kolektoru zabraňuje zamlžování
 • komplexní systémové řešení s optimálně sladěnými komponenty
 • biologicky odbourávatelná, zdraví neohrožující teplosměnná solární látka s vysokou teplotní stabilitou (směs glykolu a vody)

Komentáře nejsou povoleny.