Trubicové kolektory

Vakuové trubice Heat Pipe - Brilon SUNPUR 10/2HP

Vakuové trubice systému HP (Heat Pipe) jsou přes sběrač kolektoru připojeny NEPŘÍMO k solárnímu okruhu. V absorbérech jednotlivých trubic HP cirkuluje nosné médium, které se vypařuje vlivem slunečního záření a přes výměník odevzdává teplo médiu solárního okruhu.

 • kolektory s topnými trubicemi HP pracují při stagnaci s nižšími teplotami než kolektory s přímým průtokem DF
 • absorbéry trubic HP mohou být při finální montáži do sběrače kolektoru vychýleny do libovolného úhlu pro maximální využití solární energie
 • výměna vadné trubice HP není spojena s vypuštěním solárního okruhu a může být provedena svépomocí
 • kolektory HP nemohou být montovány do libovolné pracovní polohy. Musí být umístěny výhradně ve svislé pracovní poloze se sklonem trubic 25–80°

Vakuové trubice Direct Flow - Brilon SUNPUR 10/2DF

Vakuové trubice sytému DF (Direct Flow) jsou přes sběrač kolektoru připojeny PŘÍMO k solárnímu okruhu. V trubicích DF i solárním okruhu cirkuluje společné teplonosné médium.
 • kolektory s přímým průtokem DF pracují s vyšší účinností než kolektory s topnými trubicemi HP
 • kolektory DF mohou být montovány v libovolné pracovní poloze včetně vodorovného umístění na fasádě objektu
 • trubice DF s vychýlením absorbéru 0 °, +30 ° nebo -30 ° jsou zkompletovány po 10 (20) ks na odolném hliníkovém rámu a umožňují snadnou a rychlou montáž
 • výměna vadné trubice DF je spojena s vypuštěním solárního okruhu a nelze ji provést svépomocí

Kolektor Buderus Vaciosol

Vysoce výkonný solární kolektor s vakuovými trubicemi vhodný pro montáž na střechu nebo na plochou střechu. Vysoká účinnost v důsledku vysoce selektivního povlaku absorbéru.
 • vysoce výkonný kolektor s vakuovými trubicemi
 • vhodný pro montáž na střechu nebo na plochou střechu
 • vysoká přizpůsobivost v důsledku různě širokých kolektorových modulů se 6 a 12 vakuovými trubicemi
 • rychlá a jednoduchá montáž pomocí kompletně předhotovených kolektorových modulů
 • vždy optimálně nasměrováno ke slunci pomocí kruhovitého absorbéru a CPC zrcadla (compound parabolic concentrator)
 • vysoká účinnost v důsledku vysoce selektivního povlaku absorbéru
 • trvalá vakuová těsnost zajištěná na principu termosky prostým vrstvením skla
 • suché napojení vakuových trubic umožňuje výměnu trubic bez vypouštění solárního okruhu
Na kolektory je možné získat dotaci z programu Zelená úsporám

Solární kolektory jsou typickým zdrojem, který vyžaduje akumulaci. Řízení pracuje velmi jednoduše - na základě rozdílu teplot solárního kolektoru a zásobníků se zapíná vybíjecí čerpadlo. Mnohem komplikovanější je rozhodnutí digitálního regulátoru SIEMENS, do kterého zásobníku (TUV, nebo bazén) a v jakém poměru uloží získané teplo. Dopředu není známý ani objem sluneční energie a ani rozdělení potřeby pro přípravu TUV a vytápění bazénu. Požadavek na teplo pro TUV je konstantní. Požadavek na teplo pro bazénový okruh se mění a proto regulátor vyhodnocuje nejvyšší hodnotu, kterou považuje za denní potřebu tepla. Na základě těchto informací a přednastavených parametrů regulátor SIEMENS určuje postup při ukládání sluneční energie. Při přebytku energie jsou postupně nabíjeny oba zásobníky na svou maximální provozní teplotu. Stoupne-li teplota v jakémkoli zásobníku nad tuto mez, začne se zásobník nuceně vybíjet, a to ve dvou stupních. Tak je z velké části také ochráněn solární kolektor před přehřátím i při nedostatečném odběru.Pro zvětšení klikněte:
obrázek


Typické, zákazníky často vyžadované řešení vytápění, ohřevu teplé užitkové vody a temperance bazénu včetně jeho prostoru za přispění sluneční energie.

Ohřev TUV je zajištěn pomocí solárních kolektorů nebo plynového kondenzačního kotle.

Taktéž řízení ohřevu bazénové vody využívá v maximální míře sluneční teplo a pouze v případě jeho nedostatku je bazén dohříván plynovým kondenzačním kotlem. Kompletní solární sestava je doplněna o zásobník TUV, čerpadlo s proměnným řízením otáček, elektronickou regulaci SIEMENS, expanzní nádobu a další komponenty zajišťující bezpečný a efektivní provoz.Typické zapojení využívané pouze pro ohřev TUV je uvedeno zde.

Toto v praxi ověřené řešení umožňuje řadě zákazníků maximální využívání sluneční energie.

Komentáře nejsou povoleny.