Mikrogenerace - Mikrokogenerační jednotky

logo-stirling
Elektrický výkon: 2-9 kW
Tepelný výkon: 8-25 kW

Mikrogenerační jednotka Cleanergy produkuje až 9 kW elektrického výkonu. Přesné množství vyrobené elektřiny a výše ekonomických úspor závisí na mnoha faktorech, mezi které patří např. energetická náročnost budovy, typy elektrospotřebičů a jejich celkový příkon, provozní režim budovy, počet domácností v bytovém domě či ceny energií u lokálního dodavatele. Nejvýraznějších úspor dosahují zejména objekty s celoročním provozem a vysokou spotřebou tepla pro vytápění, ohřev TUV nebo technologii. Do této skupiny patří hotely, nemocnice, rehabilitační centra, akvaparky, potravinářské provozy, pekárny, prádelny a celá řada dalších podniků, které mohou provozem mikrogenerační jednotky ušetřit ročně statisíce korun na energiích.

Výhody našeho řešení
 • Vysoký tepelný i elektrický výkon (8-25kWt, 2-9kWe)
 • Špičková celková účinnost 96% (elektrická: 25%)
 • Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu vede k výrazným úsporám
 • Velmi dlouhý servisní interval a celková životnost
 • Nízké emise minimalizují lokální znečištění spalinami
 • Kompaktní rozměry a prostorová nenáročnost
 • Kvalitní materiály a precizní technické zpracování
 • Nízké provozní vibrace a velmi tichý chod
 • Palivem může být zemní plyn, LNG, LPG, bioplyn nebo skládkový plyn
 • Nízké nároky na kvalitu paliva (od 20% obsahu metanu)
 • Technologie bezplamenné oxidace FLOX zajišťuje vysoce účinné spalování
 • Pokročilý systém ovládání regulace výkonu
 • Snadná obsluha a minimální nároky na údržbu
 • Cena zahrnuje náklady na dopravu, instalaci, projekční a inženýrskou činnost
 • Součástí dodávky je elektroměr, řídící jednotka a software

stirlinguv-motor
Stirlingův motor

Stirlingův motor je založen na uzavřeném systému, ve kterém je pracovní plyn střídavě ohříván a ochlazován. Pracovní plyn je neustále pod vysokým tlakem, protože zůstává uvnitř motoru, což zvyšuje výkon. Při Stirlingové procesu se pracovní plyn nachází nad dvěma válci motoru, v ohřívači, v regenerátoru a v chladiči plynu.Pracovní cyklus probíhá v této oblasti s neustálými změnami tlaku a teploty. Pod písty a v izolačním pásmu mezi válci je kolísání tlaku menší. Po zahřátí ohřívačem plynu se pracovní plyn rozpíná a tlačí píst v expanzním válci (horká strana). Rozpínající se horký plyn poté proudí přes regenerátor a chladič, kde regenerátor uchovává tepelnou energii před ochlazením. Kompresní píst (chladná strana) přesunuje ochlazený pracovní plyn zpět do horké oblasti, plyn je znovu ohříván, rozpíná se a začíná nový cyklus.

Více zde ...

Komentáře nejsou povoleny.