Solární panely - systém úspory tepelné energie při ohřevu vody

Solární systémy TWI

jsou technicky a výkonově sladěné soustavy určené pro efektivní zisk a zužitkování slunečního tepla v domácnostech a komerčních objektech. Základním požadavkem redukce energetických nákladů Vaší domácnosti je volná nestíněná, jižně orientovaná plocha k instalaci kolektorů.

Základem solárního kolektoru je plochý, měděný absorbér typu FlatWing s galvanicky nanášenou selektivní vrstvou. Tato špičková technologie (absorbce α=95%, emise ε=5%) v kombinaci se speciálním bezpečnostním sklem s nízkým obsahem oxidu železa zajišťuje maximální prostup slunečního zařízení a využití η až 75% ( podloženo certifikátem ISE Freiburg, SRN). Kolektory mají integrované kompenzátory a jsou vysoce odolné proti povětrnostním vlivům. Tepelné ztráty jsou minimalizovány použitím minerální vlny tloušťky 70 mm s vysokou hustotou . Kolektory se umisťují nad střešní krytinu nebo mimo dům.

Solární kolektory Buderus

Buderus poskytuje možnost montáže na šikmou či plochou střechu, stěny budov, zabudování do střechy, nebo dodatečné montáže.

Firma Buderus nabízí v ČR celkem dva systémy. Všem společná je účinná přeměna dopadající sluneční energie zvlášť povrchově upravenými absorpčními plochami a dlouhá životnost daná vysokým kvalitativním standardem firmy Buderus. Všechny solární kolektory jsou vyrobeny z trvanlivých a snadno recyklovatelných materiálů odolávajících ultrafialovému záření.

Kolektor Logasol SKE 2.0

Deskový atmosférický solární kolektor vhodný pro montáž na střechu ideální pro ohřev teplé vody.
 • volitelná montáž svisle nebo vodorovně
 • výkon kolektoru překračuje limity německého podpůrného programu
 • zhotoven z vysoce jakostních recyklovatelných materiálů
 • lze kombinovat z různými zásobníkovými ohřívači např. Logalux SM, SL nebo PL
 • komplexní systémové řešení s optimálně sladěnými komponenty
 • biologicky odbourávatelná, zdraví neohrožující teplosměnná solární látka s vysokou teplotní stabilitou (směs glykolu a vody)

Kolektor Logasol SKN 3.0

Deskový atmosférický solární kolektor vhodný pro montáž na střechu nebo plochou střechu. Kolektor je opatřen tvrzeným bezpečnostním sklem s vysokou světelnou propustností.
 • hermeticky uzavřený atmosférický solární kolektor
 • celoroční využití díky malé konvekční ztrátě a vysoce selektivnímu povrchu absorbéru
 • volitelná montáž svisle nebo vodorovně
 • výkon kolektoru překračuje limity německého podpůrného programu
 • zhotoven z vysoce jakostních recyklovatelných materiálů
 • lze kombinovat z různými zásobníkovými ohřívači např. Logalux SM, SL nebo PL
 • komplexní systémové řešení s optimálně sladěnými komponenty
 • biologicky odbourávatelná, zdraví neohrožující teplosměnná solární látka s vysokou teplotní stabilitou (směs glykolu a vody)

Kolektor Logasol SKS 4.0

Deskový vakuovaný solární kolektor vhodný pro montáž na střechu nebo plochou střechu. Náplň inertního plynu snižuje tepelnou ztrátu kolektoru na minimum a zároveň umožňuje maximální využití sluneční energie.
 • vakuovaný solární kolektor s náplní inertního plynu - argonu
 • volitelná montáž svisle nebo vodorovně
 • lze kombinovat z různými zásobníkovými ohřívači např. Logalux SM, SL nebo PL
 • dvojitý meandr s měděným celoplošným absorbérem zajišťují maximální využití sluneční energie
 • rám kolektoru s kompozitních materiálů
 • hermetické uzavření kolektoru zabraňuje zamlžování
 • komplexní systémové řešení s optimálně sladěnými komponenty
 • biologicky odbourávatelná, zdraví neohrožující teplosměnná solární látka s vysokou teplotní stabilitou (směs glykolu a vody)

Trubicové kolektory

Vakuové trubice Heat Pipe - Brilon SUNPUR 10/2HP

Vakuové trubice systému HP (Heat Pipe) jsou přes sběrač kolektoru připojeny NEPŘÍMO k solárnímu okruhu. V absorbérech jednotlivých trubic HP cirkuluje nosné médium, které se vypařuje vlivem slunečního záření a přes výměník odevzdává teplo médiu solárního okruhu.
 • kolektory s topnými trubicemi HP pracují při stagnaci s nižšími teplotami než kolektory s přímým průtokem DF
 • absorbéry trubic HP mohou být při finální montáži do sběrače kolektoru vychýleny do libovolného úhlu pro maximální využití solární energie
 • výměna vadné trubice HP není spojena s vypuštěním solárního okruhu a může být provedena svépomocí
 • kolektory HP nemohou být montovány do libovolné pracovní polohy. Musí být umístěny výhradně ve svislé pracovní poloze se sklonem trubic 25–80°

Vakuové trubice Direct Flow - Brilon SUNPUR 10/2DF

Vakuové trubice sytému DF (Direct Flow) jsou přes sběrač kolektoru připojeny PŘÍMO k solárnímu okruhu. V trubicích DF i solárním okruhu cirkuluje společné teplonosné médium.
 • kolektory s přímým průtokem DF pracují s vyšší účinností než kolektory s topnými trubicemi HP
 • kolektory DF mohou být montovány v libovolné pracovní poloze včetně vodorovného umístění na fasádě objektu
 • trubice DF s vychýlením absorbéru 0 °, +30 ° nebo -30 ° jsou zkompletovány po 10 (20) ks na odolném hliníkovém rámu a umožňují snadnou a rychlou montáž
 • výměna vadné trubice DF je spojena s vypuštěním solárního okruhu a nelze ji provést svépomocí

Kolektor Buderus Vaciosol

Vysoce výkonný solární kolektor s vakuovými trubicemi vhodný pro montáž na střechu nebo na plochou střechu. Vysoká účinnost v důsledku vysoce selektivního povlaku absorbéru.
 • vysoce výkonný kolektor s vakuovými trubicemi
 • vhodný pro montáž na střechu nebo na plochou střechu
 • vysoká přizpůsobivost v důsledku různě širokých kolektorových modulů se 6 a 12 vakuovými trubicemi
 • rychlá a jednoduchá montáž pomocí kompletně předhotovených kolektorových modulů
 • vždy optimálně nasměrováno ke slunci pomocí kruhovitého absorbéru a CPC zrcadla (compound parabolic concentrator)
 • vysoká účinnost v důsledku vysoce selektivního povlaku absorbéru
 • trvalá vakuová těsnost zajištěná na principu termosky prostým vrstvením skla
 • suché napojení vakuových trubic umožňuje výměnu trubic bez vypouštění solárního okruhu
Na kolektory je možné získat dotaci z programu Zelená úsporám
Solární kolektory jsou typickým zdrojem, který vyžaduje akumulaci. Řízení pracuje velmi jednoduše - na základě rozdílu teplot solárního kolektoru a zásobníků se zapíná vybíjecí čerpadlo. Mnohem komplikovanější je rozhodnutí digitálního regulátoru SIEMENS, do kterého zásobníku (TUV, nebo bazén) a v jakém poměru uloží získané teplo. Dopředu není známý ani objem sluneční energie a ani rozdělení potřeby pro přípravu TUV a vytápění bazénu. Požadavek na teplo pro TUV je konstantní. Požadavek na teplo pro bazénový okruh se mění a proto regulátor vyhodnocuje nejvyšší hodnotu, kterou považuje za denní potřebu tepla. Na základě těchto informací a přednastavených parametrů regulátor SIEMENS určuje postup při ukládání sluneční energie. Při přebytku energie jsou postupně nabíjeny oba zásobníky na svou maximální provozní teplotu. Stoupne-li teplota v jakémkoli zásobníku nad tuto mez, začne se zásobník nuceně vybíjet, a to ve dvou stupních. Tak je z velké části také ochráněn solární kolektor před přehřátím i při nedostatečném odběru.

Pro zvětšení klikněte:
obrázek


Typické, zákazníky často vyžadované řešení vytápění, ohřevu teplé užitkové vody a temperance bazénu včetně jeho prostoru za přispění sluneční energie.

Ohřev TUV je zajištěn pomocí solárních kolektorů nebo plynového kondenzačního kotle.

Taktéž řízení ohřevu bazénové vody využívá v maximální míře sluneční teplo a pouze v případě jeho nedostatku je bazén dohříván plynovým kondenzačním kotlem. Kompletní solární sestava je doplněna o zásobník TUV, čerpadlo s proměnným řízením otáček, elektronickou regulaci SIEMENS, expanzní nádobu a další komponenty zajišťující bezpečný a efektivní provoz.

Typické zapojení využívané pouze pro ohřev TUV je uvedeno zde.

Toto v praxi ověřené řešení umožňuje řadě zákazníků maximální využívání sluneční energie.

Komentáře nejsou povoleny.